1688 4478 | A/S 고객센터 : 051-727-0917~8

채용안내

전체 28
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
[그린조이 입사지원서 양식]
greenjoy607 | 2017.03.30 | 추천 -10 | 조회 2087
greenjoy607 2017.03.30 -10 2087
27
[부산본사]물류센터 전산사무원 (신입) 채용
greenjoy607 | 2020.02.13 | 추천 0 | 조회 19
greenjoy607 2020.02.13 0 19
26
[부산본사] 관리부(신입사원) 채용
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 45
greenjoy607 2020.02.05 0 45
25
[부산본사] 대표이사 비서(신입/경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 29
greenjoy607 2020.02.05 0 29
24
[부산본사] 물류센터 입출고 계약직 모집 (상시모집)
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 1 | 조회 20
greenjoy607 2020.02.05 1 20
23
[부산본사] 품질관리실 A/S 팀 (신입 / 경력) 모집
greenjoy607 | 2019.10.15 | 추천 0 | 조회 213
greenjoy607 2019.10.15 0 213
22
[서울본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.09.26 | 추천 -1 | 조회 173
greenjoy607 2019.09.26 -1 173
21
[부산본사]물류센터 전산사무원 (신입) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.05.16 | 추천 0 | 조회 377
greenjoy607 2019.05.16 0 377
20
[부산본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.04.09 | 추천 0 | 조회 457
greenjoy607 2019.04.09 0 457
19
[부산본사] 관리부 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.04.02 | 추천 0 | 조회 380
greenjoy607 2019.04.02 0 380
18
[부산본사] 관리부 (신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2018.10.18 | 추천 0 | 조회 717
greenjoy607 2018.10.18 0 717