1688 4478 | A/S 고객센터 : 051-727-0917~8

채용안내

전체 31
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
[그린조이 입사지원서 양식]
greenjoy607 | 2017.03.30 | 추천 -7 | 조회 2534
greenjoy607 2017.03.30 -7 2534
30
[부산본사] 영업부 마케팅팀 (신입 및 경력) 채용
greenjoy607 | 2020.06.08 | 추천 -3 | 조회 134
greenjoy607 2020.06.08 -3 134
29
[부산본사] 관리부(신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.03.10 | 추천 0 | 조회 337
greenjoy607 2020.03.10 0 337
28
[부산본사] 생산MD 신입 및 경력 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.26 | 추천 0 | 조회 269
greenjoy607 2020.02.26 0 269
27
[부산본사]물류센터 전산사무원 (신입) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.13 | 추천 0 | 조회 226
greenjoy607 2020.02.13 0 226
26
[부산본사] 관리부(신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 295
greenjoy607 2020.02.05 0 295
25
[부산본사] 대표이사 비서(신입/경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 172
greenjoy607 2020.02.05 0 172
24
[부산본사] 물류센터 입출고 계약직 모집 (상시모집)
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 1 | 조회 176
greenjoy607 2020.02.05 1 176
23
[부산본사] 품질관리실 A/S 팀 (신입 / 경력) 모집 <마감>
greenjoy607 | 2019.10.15 | 추천 0 | 조회 398
greenjoy607 2019.10.15 0 398
22
[서울본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.09.26 | 추천 -1 | 조회 359
greenjoy607 2019.09.26 -1 359
21
[부산본사]물류센터 전산사무원 (신입) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.05.16 | 추천 0 | 조회 529
greenjoy607 2019.05.16 0 529