1688 4478 | A/S 고객센터 : 051-727-0917~8

채용안내

전체 28
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
[그린조이 입사지원서 양식]
greenjoy607 | 2017.03.30 | 추천 -10 | 조회 2087
greenjoy607 2017.03.30 -10 2087
16
[부산본사] 관리부(신입사원) 채용
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 45
greenjoy607 2020.02.05 0 45
15
[서울본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.09.26 | 추천 -1 | 조회 173
greenjoy607 2019.09.26 -1 173
14
[부산본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.04.09 | 추천 0 | 조회 457
greenjoy607 2019.04.09 0 457
13
[부산본사] 관리부 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.04.02 | 추천 0 | 조회 380
greenjoy607 2019.04.02 0 380
12
[부산본사] 관리부 (신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2018.10.18 | 추천 0 | 조회 717
greenjoy607 2018.10.18 0 717
11
[부산본사] 영업부 (신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2018.10.05 | 추천 1 | 조회 640
greenjoy607 2018.10.05 1 640
10
(주)그린조이 물류센터 입출고 직원 모집 <마감>
greenjoy607 | 2018.06.20 | 추천 1 | 조회 1047
greenjoy607 2018.06.20 1 1047
9
[부산본사] 영업부 (신입사원) 채용<마감>
greenjoy607 | 2018.04.26 | 추천 0 | 조회 890
greenjoy607 2018.04.26 0 890
8
[부산본사] 디자이너(신입/경력) 채용<마감>
greenjoy607 | 2018.01.29 | 추천 -10 | 조회 1005
greenjoy607 2018.01.29 -10 1005
7
관리부 (신입/경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2017.08.22 | 추천 -7 | 조회 1222
greenjoy607 2017.08.22 -7 1222