1688 4478 | A/S 고객센터 : 051-727-0917~8

채용안내

전체 32
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
[그린조이 입사지원서 양식]
greenjoy607 | 2017.03.30 | 추천 -7 | 조회 2965
greenjoy607 2017.03.30 -7 2965
20
[부산본사] VMD 정규직 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.08.18 | 추천 0 | 조회 218
greenjoy607 2020.08.18 0 218
19
[부산본사] 영업부 마케팅팀 (신입 및 경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.06.08 | 추천 -3 | 조회 414
greenjoy607 2020.06.08 -3 414
18
[부산본사] 관리부(신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.03.10 | 추천 0 | 조회 592
greenjoy607 2020.03.10 0 592
17
[부산본사] 생산MD 신입 및 경력 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.26 | 추천 0 | 조회 512
greenjoy607 2020.02.26 0 512
16
[부산본사] 관리부(신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2020.02.05 | 추천 0 | 조회 518
greenjoy607 2020.02.05 0 518
15
[서울본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.09.26 | 추천 -2 | 조회 631
greenjoy607 2019.09.26 -2 631
14
[부산본사] 디자이너 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.04.09 | 추천 0 | 조회 842
greenjoy607 2019.04.09 0 842
13
[부산본사] 관리부 (경력) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2019.04.02 | 추천 0 | 조회 751
greenjoy607 2019.04.02 0 751
12
[부산본사] 관리부 (신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2018.10.18 | 추천 0 | 조회 1067
greenjoy607 2018.10.18 0 1067
11
[부산본사] 영업부 (신입사원) 채용 <마감>
greenjoy607 | 2018.10.05 | 추천 1 | 조회 964
greenjoy607 2018.10.05 1 964